For Booking Turf Please Contact on This Number 9806748562/ 9806748564

Category: Senior Team

The ocean club senior team

This contains the name of the players representing the ocean club in the senior side. Prem K.C (Captain) Anil kunwar(G.k) Amit khatri(G.k) Rabin khatri Roshan shrestha Nabaraj Dani Jagat thapa magar Arun khatri Ranjit khatri Madan kc Bikash Kunwar Sandip Aryal Kumar khatri Dilip Kc Sandip Gurung Parjun devkota Santosh…