For Booking Turf Please Contact on This Number 9806748562/ 9806748564

TOC u-12 team

TOC u-12 team

This contains the name of the players of the ocean club u-12 team

 1. Parbesh khatri
 2. Saujan khatri
 3. Saroj Aachami
 4. Atit khatri
 5. Aadesh Basnayat
 6. Sulav Thapa magar
 7. Santosh Rimal
 8. Rajesh shahi
 9. Subash Magrati
 10. Kushal khatri
 11. Atom kc
 12. Subash sirmal
 13. Kishun Basnayat
 14. Saroj Adhikari
 15. Munal Sirmal
 16. Saugat Kapri

 

Team Manager:- Prem kc