For Booking Turf Please Contact on This Number 9806748562/ 9806748564

The ocean club senior team

The ocean club senior team

This contains the name of the players representing the ocean club in the senior side.

 1. Prem K.C (Captain)
 2. Anil kunwar(G.k)
 3. Amit khatri(G.k)
 4. Rabin khatri
 5. Roshan shrestha
 6. Nabaraj Dani
 7. Jagat thapa magar
 8. Arun khatri
 9. Ranjit khatri
 10. Madan kc
 11. Bikash Kunwar
 12. Sandip Aryal
 13. Kumar khatri
 14. Dilip Kc
 15. Sandip Gurung
 16. Parjun devkota
 17. Santosh Basnayat